شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: تعدیل قیمت امکان مقایسه عملکرد دو یا چند دارایی را به سرمایه‌گذار می‌دهد.
گزینه 2: تعدیل قیمت ارزیابی عملکرد سهام را تسهیل می‌کند.
گزینه 3: تعدیل قیمت نقدشوندگی سهم را بیشتر می‌کند.
گزینه 4: تعدیل قیمت ارزیابی ارزش سهام را سرعت می‌بخشد.