شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: وام قرض الحسنه جایزه خوش حسابی دارد بسته اعتباری جایزه خوش حسابی ندارد.
گزینه 2: وام قرض الحسنه تاریخ سررسید ندارد بسته اعتباری تاریخ سررسید دارد.
گزینه 3: وام قرض الحسنه از ریال باشگاه خریداری میشود بسته اعتباری از رسوب مانده حساب.
گزینه 4: متقاضی وام قرض الحسنه میبایست سطح 5 به بالای باشگاه و برای بسته اعتباری میبایست سطح 1 به بالا باشد.