شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: 80% صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس) + 20% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای)
گزینه 2: 80% صندوق سرمایه‌گذاری با سهامی هستی بخش آگاه (آگاس) + 20% صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال)
گزینه 3: 20% صندوق سرمایه‌گذاری سهامی هستی بخش آگاه (آگاس) + 80% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای)
گزینه 4: 50% صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) + 50% صندوق سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت همای آگاه (همای)
گزینه 5: 100% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه (همای)
گزینه 6: 50% طلای 18عیار + 50% دلار بازار آزاد