شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: 70% طلای 18عیار + 30% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای).
گزینه 2: 70% دلار بازار آزاد + 30% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای).
گزینه 3: 70% صندوق سرمایه‌گذاری با پشتوانه طلای زرین آگاه (مثقال) + 30% صندوق سهامی هستی بخش آگاه(آگاس).
گزینه 4: 40% طلای 18عیار + 60% صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت همای آگاه(همای).