شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: زمانی که منحنی ADX بالای سطح ۲۵ باشد.
گزینه 2: زمانی که منحنی ADX بالای سطح 20 باشد.
گزینه 3: زمانی که مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شود.
گزینه 4: زمانی که شناوری یا حجم معاملات سهم بالا باشد.