شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: شناخت الگوی چکش، به شناسایی سطوح حمایتی کمک می‌کند.
گزینه 2: کندل چکش اغلب در انتهای روند نزولی سهم تشکیل می‌شود و به معنای تغییر جهت سهم و برگشت به روال صعودی است.
گزینه 3: کندل چکش از نوع الگوهای بازگشتی است.
گزینه 4: در الگوی چکش، حد ضرر کمی بالاتر از انتهای دسته چکش تعریف می‌شود.