شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: هر چه میانگین حجم ماه بیشتر باشد، نقدشوندگی بیشتر است.
گزینه 2: هنگامی که سهم در وضعیت کف قیمتی قرار داشته باشد، حجم معاملات آن کمتر از میانگین حجم ماه خواهد بود.
گزینه 3: برای اطلاع از تزریق سرمایه به سهم، می‌توان حجم معاملات را با میانگین حجم ماه مقایسه کرد.
گزینه 4: برای محاسبه میانگین حجم ماه، باید حجم‌های ۲۱ روز قبل را با هم جمع و بر تعداد تقسیم کنیم.