شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: پوشش طیف گسترده سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و ریسک‌گریز
گزینه 2: فراهم کردن زمینه‌ای برای افزایش بازدهی
گزینه 3: هر دو گزینه الف و ب صحیح است.
گزینه 4: هیچ یک از گزینه‌های بالا صحیح نیست.