شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: استفاده از اهرم مالی به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند با مبلغی بیشتر از دارایی خود سرمایه‌گذاری کنند.
گزینه 2: استفاده از اهرم مالی ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
گزینه 3: استفاده از اهرم مالی زمینه ساز کسب بازدهی مضاعف در بازار سرمایه است.
گزینه 4: همه موارد ذکرشده صحیح است.