شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: قرارداد آتی زعفران با سررسید 2 آبان
گزینه 2: قرارداد آتی زعفران با سررسید آبان 1402
گزینه 3: قرارداد آتی زعفران با سررسید بهمن 1402
گزینه 4: قرارداد آتی با سررسید 2 بهمن