شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: کسب سود سالانه
گزینه 2: کسب سود از محل سود خود شرکت
گزینه 3: کسب سود از محل افزایش قیمت سهام خریداری‌ شده
گزینه 4: گزینه الف و ب