شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: کلينکر صادراتی
گزینه 2: سيمان تيپ ۴۲۵-۱ فله ای صادراتی
گزینه 3: سيمان تيپ ۴۲۵-۱ پاکتی صادراتی
گزینه 4: هیچکدام از محصولات در این دوره فروش صادراتی نداشته است.