شما می‌توانید با وارد کردن کد AS6108 به مدت سه ماه از مزایای سطح ده آگاه (بالاترین سطح تخفیفات) بهرمند شوید.

گزینه 1: 25% تخفیف کارمزد معاملات سهام
گزینه 2: 100% تخفیف کارمزد معاملات صندوق های قابل معامله آگاه
گزینه 3: 25% تخفیف کارمزد معاملات آتی کالا
گزینه 4: همه موارد